Skip to main content

“Bouwregelgeving” is een bredere term die verwijst naar het geheel aan wetten, regels, voorschriften en normen die van toepassing zijn op bouwactiviteiten. Het omvat verschillende aspecten van bouwen, zoals vergunningen, bouwvoorschriften, veiligheidsnormen, milieunormen, toegankelijkheidsnormen en meer. Bouwregelgeving kan variëren op basis van locatie en juridische jurisdictie.

“Bouwbesluit” daarentegen verwijst specifiek naar een set voorschriften en normen in Nederland. Het Bouwbesluit is een document binnen de Nederlandse bouwregelgeving dat technische eisen stelt aan bouwwerken. Het heeft betrekking op aspecten zoals veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Het Bouwbesluit is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse bouwregelgeving en wordt regelmatig bijgewerkt om te voldoen aan veranderende normen en behoeften in de bouwsector.

Kort samengevat is “bouwregelgeving” de overkoepelende term voor alle wetten en regels met betrekking tot bouwactiviteiten, terwijl het “Bouwbesluit” specifiek verwijst naar de technische eisen in de Nederlandse regelgeving.

Bouwbesluit 2012 is de versie waarmee tot op de dag van vandaag wordt gewerkt.

Met Bouwadvies Mur aan uw zijde hoeft u zich geen zorgen te maken over de complexiteit van de bouwregelgeving. Wij zorgen ervoor dat uw project voldoet aan alle vereisten en dat u vol vertrouwen kunt bouwen aan uw toekomstige woning of bedrijfspand.