Skip to main content

Splitsingsvergunning Utrecht

Voor een opdrachtgever uit Utrecht, hebben we tijdens een bouwkundige keuring, extra onderzoek gedaan naar de kans van slagen om het pand te splitsen. Het appartement wat onze klant wou kopen is onderdeel van een woonvereniging, dit heeft zo zijn voor- en nadelen. Een van de nadelen is bijvoorbeeld dat er maar één gas, licht en water aansluiting aanwezig is. De kosten worden dus gedeeld, niet naar verbruik maar in zijn totaal.

Stap 1: Om het gehele pand te splitsen in zelfstandige woningen dienen bovenstaande (het rapport zelf) bouwkundige werkzaamheden te worden uitgevoerd. De bouwkundige ingrepen zijn te verantwoorden richting de gemeenten middels een omgevingsvergunning. Hiervoor dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd.

Stap 2: Het is verstandig om pas na het verlenen van de omgevingsvergunning de kadastrale splitsing aan te vragen. Voor het kadastraal splitsen worden namelijk aanvullende kosten per woning in rekening gebracht. Wanneer de omgevingsaanvraag niet verleend wordt, is er geen rede om de kadastrale splitsing aan te vragen.

BouwadviesMur kan zowel de omgevingsvergunning als de splitsingsvergunning voor u aanvragen. Voor de aanvraag wordt het gehele pand ingemeten. Middels het uitwerken van plattegronden, doorsnede en aanzichten wordt de bestaande en nieuwe situatie op tekening vastgelegd. Naast het indienen van alle benodigde bescheiden, coördineert bouwadviesMur de indiening via het OLO met de gemeente.